MYSTERY shoppersMYSTERY shoppers


Menu


Kdo jsou tajní zákazníci?

06.11.2013

Velmi často se setkáváme s dotazem ze strany našich klientů, který se váže s identifikací profilu tajného zákazníka (vzdělání/věk/zkušenosti, pracovní zaměření). Ve většině Mystery Shopping projektů je tzv. tajný zákazník skutečně utajen v průběhu kontrolní návštěvy pobočky a klient nemá příležitost se přímo setkat s osobnostmi, které hodnocení zaměstnanců uskutečnily. Ovšem některé projekty jsou na vyžádání zákazníka sestaveny tak, aby se tajný zákazník po ukončení návštěvy nahlásil vedoucímu zaměstnanci a referoval závěry hodnocení (vedoucí pracovník není obeznámen s termínem Mystery Shopping návštěvy, tudíž podstata kontroly zaměstnanců prodejny v roli tajného zákazníka je zachována).

V MYSTERY shoppers vybíráme pro projekty typologicky vhodné externí spolupracovníky, s ohledem na požadavky klienta, přičemž vycházíme z vlastní databáze. S jednotlivými zájemci vedeme pohovory, zastáváme roli kouče, abychom vhodnými koučovacími dotazy zjistili míru zájmu ze strany uchazeče právě o Mystery Shopping projekty. Je pro nás důležité vyhledat takové externí spolupracovníky, kteří projeví zájem pomoci našim klientům v rozvoji potenciálu jejich zaměstnanců. Externí spolupracovníci si musí být vědomi dopadu jejich hodnocení na vývoj zaměstnance, z toho důvodu klademe důraz na  objektivní zpracování dotazníků a písemných komentářů. Jednou z mnoha předností vlastní databáze externích spolupracovníků je zejména flexibilita ve vedení zpětných rozhovorů po ukončení a zpracování jednotlivých návštěv. Našim cílem je zajistit si dlouhodobou spolupráci s externími spolupracovníky, abychom mohli našim klientům zaručit co nejvyšší kvalitu zpracování dotazníků, reportů. Mystery Shopping reporty tvoří v podstatě zpětnou vazbu běžného zákazníka, kterou si klienti jen s obtížemi dokážou zajistit.

Zpět na archiv zpráv