MYSTERY shoppersMYSTERY shoppers


Menu


Průzkum spokojenosti zákazníků & jiné průzkumy

Co je průzkum spokojenosti zákazníků?

 • k upevnění loajality zákazníků a zvýšení Vašeho tržního podílu potřebujete mít přesný přehled o spokojenosti Vašich zákazníků
 • průzkum potvrdil, že nespokojený zákazník se o svoji negativní zákaznickou zkušeností (týkající se značky/produktu/prodejního servisu) podělí s více lidmi, než zákazník spokojený
 • je důležité minimalizovat počet nespokojených zákazníků a potlačit negativní "word of mouth"
 • spokojenost Vašich zákazníků je nutné pravidelně sledovat a měřit

Průzkum spokojenosti zákazníků dává společnostem ("B2B" i "B2C" společnostem) přehled o tom, jak jsou jejich zákazníci spokojeni s prodejní péčí. Jde o spokojenost s prodejní péčí vnímanou přímo zákazníky.
Průzkum spokojenosti Vám nabídne přesný obrázek o spokojenosti Vašich zákazníků s předprodejní, prodejní a poprodejní péčí, kterou obdrželi ve Vašem obchodě.

Tento průzkum se nám jeví jako nejpřesnější metoda získávání informací o zákaznických pocitech a spokojenosti. Vždy hovoříme s těmi zákazníky, kteří byli právě v kontaktu s Vašimi prodejci a svoji zkušenost s prodejní péčí mají živě v paměti. Takto získaná data jsou aktuální a čerstvá a mají výraznou vypovídající hodnotu.

Jaký je přínos průzkumu spokojenosti zákazníků pro Vaši společnost?

Průzkum spokojenosti Vám pomůže:

 • nabízet jedinečnou a nadstandardní péči Vašim zákazníkům
 • získat nové zákazníky
 • upevnit loajalitu Vašich stávajících zákazníků
 • šířit kladné a pochvalné hodnocení ("word-of-mouth") od většího počtu Vašich spokojených zákazníků
 • odlišit Vaši společnost od konkurence
 • dosáhnout Vaše cíle a zvýšit prodej

Co přesně můžeme pro Vás udělat?

 • Vytvořit průzkum spokojenosti zákazníků "ušitý" na míru Vašim potřebám a očekáváním
 • Zrealizovat průzkum spokojenosti zákazníků
 • Shromáždit data v dohodnutém formátu a čase
 • Analyzovat a zpracovat shromážděná data
 • Identifikovat silná a slabá místa zákaznické péče z pohledu Vašich zákazníků
 • Doporučit kroky vedoucí ke zlepšení zákaznické péče
 • Prezentovat výsledky
 • Sledovat vývoj
 • Měřit zlepšování zákaznické péče
 • Zrealizovat průzkum Vaší konkurence
 • Změřit spokojenost zákazníků Vašich konkurentů
 • Podpořit následný trénink
 • Podpořit vytvoření tréninkového programu "ušitého" Vašim potřebám, spolu s Vaší tréninkovou agenturou
 • Doporučit případné tréninkové agentury

Jako nezávislí odborníci na zákaznickou péči a zákaznický zážitek budeme hovořit přímo se zákazníky, kteří ve Vašem obchodě právě uskutečnili nákup a zjistíme jejich zkušenost se službami a péčí od Vašich prodejců.

Přineseme Vám odpovědi na dotazy jako např.:

 • Jak jsou Vaši zákazníci spokojeni s péčí, kterou obdrželi od Vašich prodejců?
 • Jaká jsou podle zákazníků silná a slabá místa Vaší zákaznické péče? Co by se podle zákazníků mělo zlepšit?
 • Proč někteří zákazníci opustí Váš obchod, aniž by uskutečnili nákup?
 • Jak jsou se zákaznickou péčí spokojeni zákazníci Vašich konkurentů?
 • Jsou Vaši zákazníci spokojeni s prostředím Vašich obchodů, čistotou, apod.? Co by se podle nich mělo vylepšit?

Ostatní průzkumy

Kromě mystery shoppingu a průzkumu zákaznické spokojenosti připravíme a zrealizujeme průzkum "ušitý" Vašim specifickým potřebám. Tím, že budeme hovořit se zákazníky, kteří právě uskutečnili nákup ve Vašem obchodě, Vám přineseme odpovědi např. na tyto otázky:

 • Jak se zákazníci o Vašem obchodě dozvěděli?
 • Najdou zákazníci Vaše obchody snadno? Všimnou si Vaší venkovní navigace?
 • S jakou frekvencí chodí zákazníci do Vašich obchodů?
 • Jaká jsou jejich hlavní nákupní kriteria?
 • Nakupují Vaši zákazníci rovněž u Vašich konkurentů a proč?
 • Jsou zákazníci věrni Vaší značce, nebo značky střídají?
 • Proč přicházejí zákazníci do Vašich obchodů? Pro informace a radu, nebo aby koupili?
 • Jaké procento zákazníků, kteří přijdou do Vašich obchodů, uskuteční nákup?
 • Proč zákazníci, kteří přišli do Vašeho obchodu rozhodnuti koupit, nakonec nekoupili?
 • Jaké procento Vašich zákazníků nakupuje impulsivně?
 • Všimli si Vaši zákazníci a rozumí sdělením, která komunikujete pomocí merchandisingových prvků?
 • Kolik času stráví zákazník ve Vašem obchodě?
 • Kolik času stráví zákazník čekáním (na obsloužení, pokladnu apod.)?
 • Všechny otázky výše uvedené týkající se zákazníků Vašich konkurentů!
 • Jiné otázky