MYSTERY shoppersMYSTERY shoppers


Menu


Jak to funguje?

Pokud Vás tato příležitost zaujala a vybereme Vás - obdržíte všechny potřebné informace a školení nezbytné pro efektivní provedení jednotlivých mystery shoppingových projektů.

Před každým projektem Vás budeme informovat o tom, které obchody a provozovny navštívíte a čeho přesně si budete všímat. Dáme Vám dotazník, který po každé návštěvě obchodu vyplníte a zašlete nám zpět emailem, faxem nebo poštou. V některých případech skutečně nákup uskutečníte a v jiných případech budete pouze s prodavači komunikovat a produkt/službu nezakoupíte.

Výdělek, který Vám za danou práci nabídneme, bude záviset na konkrétním projektu. Všechny náklady spojené s nákupy Vám spolu s dohodnutou odměnou nahradíme.

Všechny tyto informace spolu s ostatními podrobnostmi budou obsaženy ve smlouvě, kterou Vám nabídneme k podpisu.